Přihřívání trenérské polívčičky

Hoši od RESí řeky,posílejte trenérovi ty výsledkovky! Cituji Sportovní řád Leteckých modelářů: 3.1.16. Do 14 dnů rozeslat výsledkovou listinu:a) všem zúčastněným klubůmb) trenérovi příslušné kategorie…