Proč sis nejdříve nepřečetl pravidla aneb vžité omyly ohledně RES

Za tu dobu, co sleduji dění kolem kategorie RES mohu říci , že 83% zájemců o tuto kategorii se seriózně nezabývalo studiem pravidel. Maximálně si je přečetli stylem rychlostudia, který praktikoval již V.I.Lenin. Mladší asi nevědí, nám starším byl předhazován jako vzor – takže vysvětlím a připomenu – V.I.Lenin potřeboval rychle nastudovat velké množství materiálu, proto pročítal jednotlivé stánky pouze úhlopříčně z levého horního rohu směrem do pravého dolního rohu. Víme jak kvalitní byl jeho světonázor vybudovaný na základě takto nabytých vědomostí…
Abychom se vyvarovali podobných zbytečných omylů, dovolím si shrnout a uvést na pravou míru to, co jsem již od modelářů zaslechl či četl.
Pravidla kategorie RES jsou dostupná ve Sportovním řádu Leteckých modelářů na straně 120.

Použití drobných kompozitových vylepšení
e) Trup musí být celý ze dřeva, nebo může být výložník pro VOP a SOP ze skelné/uhlíkové/kevlarové laminátové trubky nebo profilu. Trubka/profil může zezadu zasahovat maximálně do poloviny hloubky křídla f) Dřevěný trup může být pro zpevnění potažen skelnou/uhlíkovou/kevlarovou tkaninou. Potažený rozsah smí pokrývat jen jednu třetinu (1/3) délky dřevěného trupu. Povrchová úprava může být provedena buď lakem, nebo stejně jako u křídla. g) Všechny závěsy kormidel a ovládací prvky mohou být z libovolného materiálu. Ustanovení a) až c) platí rovněž pro stavbu SOP a VOP.
9.4.8.2.2. Není povoleno použít: a) pozitivní nebo negativní formy pro výrobu trupu a nosných ploch jakož i potahů.
Pravidlodárce hovoří jasně – základním postulátem je, že trup je celodřevěný. Tím je myšleno, že veškeré součásti trupu jsou opravdu dřevěné a to včetně případných loží ocasních ploch, kabiny apod. Pokud neumíš nebo se ti nechce udělat trup celodřevěný, můžeš si pomoci použitím uhlíkové, laminátové, či kevlarové trubky nebo profilu jako výložníku ocasních ploch. Ničemu jinému výjímka udělena není, tudíž platí, že vše ostatní zůstává dřevěné. Stejně tak pro zmíněný výložník platí i materiálové omezení – nemůže být z žádného jiného materiálu, než z toho, který je uveden v pravidlech. Tedy třeba duralová trubka není povolena.

„Já napíšu do propozic, že model s tímto vylepšením je u nás povolen“.
V případě soutěže pořádané dle Sportovního řádu Leteckých modelářů nelze, jednalo by se o místní úpravu pravidel a v tom případě pravidlodárce hovoří následovně:
6.4.3. MÍSTNÍ ÚPRAVA PRAVIDEL: Je to upřesnění pravidel jednotlivých soutěží z hlediska zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v daném místě a čase pořádání soutěže. Nesmí zasáhnout ani měnit soutěžní pravidla dané kategorie, ani technické specifikace modelů. Místní úprava musí být uvedena v propozicích soutěže a známa účastníkům před zahájením soutěže.

Rozlosujeme soutěžní skupiny a ty se pak budou pouze postupně putovat po jedotlivých startovištích.
Omyl. Organizace soutěžních letů kategorie RES je složitější. Létají se čtyři kola a finále. Pro každé z kol je složení popř. rozlosování skupin jiné.

Gumu použiju tak, jak jsem ji dostal od SMČR
Ne, ne. Přeměřit a zkrátit na délku 15m.

Přistává se na čáru
Opět omyl. Přistává se napřistávací bod, který je pro každé startoviště umístěn 10m po větru za startovní čárou.

Na soutěži ERES létají elektry a větroně dohromady
Spletení pojmů a dojmů. ERES je nová prozatímní kategorie, která se v sousedních státech již rozbíhá. Je dobře že nezůstáváme pozadu. Nicméně modely jsou vybaveny elektromotory a výškoměry pro vypnutí ve výšce 100m a to maximálně za 30 sekund, žádný mix s čistými větroni se nekoná. Předběžná verze pravidel je k dispozici v zápisu z jednání předsednictva KLeM ČR.

Použití přijímačů s integrovaným variem je zakázáno.
Pravidlodárce o ničem takovém nehovoří.
e) jakýkoli přenos informací z modelu k soutěžícímu, s výjimkou intenzity signálu, teploty přijímače a napětí akumulátoru přijímače (žádný variometr).
Takže přijímač s variem použít můžete, ale nesmíte v žádném případě použít přenos zakázaných veličin z modelu k soutěžícímu a to nejen na vysílač, ale i na jakékoliv jiné zařízení.

Mnozí z modelářů nad výše zmíněnými skutečnostmi mávnou rukou a řeknou: „Neřešte blbosti, radši stavte a létejte“. Souhlasím, ale dodávám buď to dělejte podle pravidel kategorie nebo se nevěnujte RESům. Největší blbostí by bylo, pokud bychom si hned na začátku neuvědomili a nevysvětlili co je možné a co není. Pak by se mohlo lehce stát, že vývoj díky nedůslednému trvání na dodržování pravidel znehodnotí základní myšlenku této kategorie.
Máte nějaké dotazy či připomínky k pravidlům? Napište, zodpovíme, ujasníme.