Návrat na soutěžní kolbiště

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/

Čus.
Zde se pokochejte tabulkou rozvolňování v ideálním případě. Momentálně běží balíček 1. Start následného balíčku je vždy podmíněn zlepšením situace v předchozím týdnu či stanoveném období. Sport ve skupině max. 20 lidí přichází v úvahu až v balíčku 4.
Úkoly od trenéra pořadatelům:
1) Vypočtěte, kdy bude možno teoreticky uspořádat první soutěž.
2) Pomocí proměnných odhadněte, kdy bude možno reálně první soutěž uspořádat.
3) Pomocí uvedených skutečností vypočítejte, kolik je trenérovi let.

V průběhu psaní příspěvku jsem narazil i na čerstvou informaci na stránkách SMČR.