Přihřívání trenérské polívčičky

Hoši od RESí řeky,
posílejte trenérovi ty výsledkovky!

Cituji Sportovní řád Leteckých modelářů:

3.1.16. Do 14 dnů rozeslat výsledkovou listinu:
a) všem zúčastněným klubům
b) trenérovi příslušné kategorie

Vysvětlím vám, proč tu škemrám. Mně osobně je to celkem jedno, tuplem poté, co mám za sebou školení efektivního přístupu k životu (úvodní lekce zde). Pro kategorie s prozatimními pravidly se žebříček sestavovat nemusí. Ale vy budete chtít žebříčky. To by také tolik nevadilo, použil bych argumentaci na základě již zmíněného školení. Koncem roku se ale bude ptát buď šéftrenér a nebo Komise mládeže předsednictva KLeM SMČR, jakpak se daří RESům a kolik že máme na soutěžích juniorů a žáků. V tomto případě již dovednosti ze školení použít nemohu, bylo by to krajně neslušné. Ne, počet seniorů není zajímavý vůbec nebo pouze okrajově. Stejně tak věkově nerozlišené výsledky jsou pouze jakousi zajímavostí, ovšem bez požadované vypovídací hodnoty.

Proto na vás apeluji:

  • Posílejte prosím výsledkovky na trenérský mail resycr(zavináč)email.cz;
  • Nakopírování výsledkovky do některého z prostředí tzv. „průmyslu lži“ (=sociální sítě atd.) není oficiálním komunikačním kanálem a vyhledávání zbytečně znesnadňuje sběr výsledků na konci sezóny;
  • Dbejte na to, aby výsledkovka obsahovala potřebné údaje pro zpracování žebříčku a věkové skupiny byly hodnoceny zvlášť. Tedy opět cituji Sportovní řád Leteckých modelářů:

Věkové skupiny se rozdělují podle 5.1. Ve výsledkové listině se hodnotí zvlášť, pokud se zúčastní nejméně 3 soutěžící ve věkové skupině. V případě, že jsou ve věkové skupině méně než 3 soutěžící, přiřadí se do starší věkové skupiny.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ
5.1. Rozdělení podle věku
mladší žáci do věku 12 let
starší žáci 13 až 15 let
junioři 16 až 18 let
senioři 19 let a starší
5.1.1. Soutěžící je považován za mladšího žáka (žáka nebo juniora) ještě i v celém průběhu roku, kdy dosáhne 12(15 nebo 18) let. Stejně tak je považován za seniora soutěžící již od začátku roku, kdy mu bude 19 let.

  • Je škoda, když nedodržujete důsledně dělení výsledkové listiny vedle seniorů na juniory a žáky popř. alespoň neoznačujete závodníky mladších věkových kategorií. KLeM pak má v hledáčku pouze nejúspěšnější juniory a o žácích se ani nedoví;
  • SORG to všechno umí ! Pošlete klidně celou sadu dokumentů ze SORGu;

Na závěr připojuji odkaz na seznam oficiálních kontaktů KLeM SMČR.

Děkuji všem za pochopení a pomoc.