Zhřešils s ERESem? Hledej útěchu v toleranční ERES modlitebně.

Pro ty z vás, kdo dáváte přednost duchovní útěše před psychoresologickou, jsme zřídili toleranční ERES modlitebnu. První přikázání naleznete v připojeném odkazu či přímo přístupem z hlavního menu. Pokud bude zájem, budou přikázání přibývat.

ERES náš