Toleranční ERES modlitebna

Sestry a bratři, kdož provozování ERESu jako hřích cítíte, modlete se „ERES náš“ a bude vám odpuštěno. Počet „ERESnášů“ je na vašich niterných pocitech. Modlitba je z prvního přikázání otce Pavlo.