Kompletní přehled ze soutěže : RES - Letní NeraRES - 19.09.2020 [SMCRID:6161 | INTID:102] - 19.09.2020 20:53:44

SORG V6 - http://rcsoftware.cz/ / Aleš Krátký / ales@sgames.cz


Seznam zaregistrovaných soutěžících

# Příjmení, jméno Klub Stát Licence LIC_FAI FAI ID Frekvence 1. Kanál / 2. Kanál Věková kategorie
1 Řáda Pavel   CZE  CZE-022-007      35 MHz 9(9) Senior 
2 Řáda Jan   CZE  CZE-022-001      35 MHz 9(9) Žák 
3 Kamenský Jaromír   CZE  CZE-204-040      35 MHz 80(80) Senior 
4 Břinčil Petr   CZE  CZE-211-117      35 MHz 24(24) Senior 
5 Dvořák Václav   CZE  CZE-211-063      35 MHz 24(24) Senior 
6 Bejček Pavel   CZE  CZE-214-006      35 MHz 63(63) Senior 
7 Bačina Radek   CZE  CZE-205-012      35 MHz 4(4) Junior 
8 Libor Pechan   CZE  CZE-223-018      2,4 GHz 00(00) Senior 
9 Kindelmann Petr   CZE  CZE-237-032      35 MHz 63(63) Senior 
10 Miloš Minařík   CZE  CZE-165-016      35 MHz 64(64) Senior 
11 Formanek Oldřich   CZE  CZE-165-037      35 MHz 24(24) Senior 
12 Kalhous Václav   CZE  CZE-165-038      35 MHz 24(24) Senior 
13 Chlad Jaroslav   CZE  CZE-165-039      35 MHz 24(24) Senior 
14 Krbec Lukaš   CZE  CZE-165-031      35 MHz 64(64) Junior 
15 Čermak Hynek   CZE  CZE-165-060      35 MHz 64(64) Junior 
16 Plichta Vladislav   CZE  CZE-335-336      35 MHz 65(65) Senior 
17 Poddaný Martin   CZE  CZE-292-040      35 MHz 65(65) Senior 
18 Bačinová Marie   CZE  CZE-205-034      35 MHz 4(4) Žák 
19 Hloušek Jiří   CZE  CZE-205-039      35 MHz 4(4) Žák 
20 Hruška Jan   CZE  CZE-205-017      35 MHz 4(4) Žák 
21 Fiedler Josef   CZE  CZE-204-041      35 MHz 80(80) Senior 
22 Dušan Ibehej   CZE  CZE-237-007      35 MHz 63(63) Senior 
23 Brojír Jaroslav   CZE  CZE-292-004      35 MHz 65(65) Senior 
24 Kulich Ivo   CZE  CZE-050-002      35 MHz 62(62) Senior 
25 Škvor Jiří   CZE  CZE-074-148      2,4 GHz 00(00) Senior 
26 Duchovny Peter   CZE  CZE-211-121      2,4 GHz 00(00) Senior 
27 Vencel Karel   CZE  CZE-421-016      35 MHz 14(14) Senior 
28 Vencel Martin   CZE  CZE-421-021      35 MHz 14(14) Junior 
29 Joker1           72 MHz 11(11) Žák 
30 Joker2           72 MHz 12(12) Žák 
31 Joker3           72 MHz 13(12) Senior 
32 Joker4           72 MHz 14(14) Senior 

^^^


Výpis kanálů

2,4 GHz
Libor Pechan
Škvor Jiří
Duchovny Peter
35 MHz
Řáda Pavel - 9
Řáda Jan - 9
Kamenský Jaromír - 80
Břinčil Petr - 24
Dvořák Václav - 24
Bejček Pavel - 63
Bačina Radek - 4
Kindelmann Petr - 63
Miloš Minařík - 64
Formanek Oldřich - 24
Kalhous Václav - 24
Chlad Jaroslav - 24
Krbec Lukaš - 64
Čermak Hynek - 64
Plichta Vladislav - 65
Poddaný Martin - 65
Bačinová Marie - 4
Hloušek Jiří - 4
Hruška Jan - 4
Fiedler Josef - 80
Dušan Ibehej - 63
Brojír Jaroslav - 65
Kulich Ivo - 62
Vencel Karel - 14
Vencel Martin - 14
40 MHz
72 MHz
Joker1 - 11
Joker2 - 12
Joker3 - 13
Joker4 - 14

Kolizní kanály 35 MHz
k.14 u Vencel Karel
k.14 u Vencel Martin
k.24 u Břinčil Petr
k.24 u Dvořák Václav
k.24 u Formanek Oldřich
k.24 u Chlad Jaroslav
k.24 u Kalhous Václav
k.4 u Bačina Radek
k.4 u Bačinová Marie
k.4 u Hloušek Jiří
k.4 u Hruška Jan
k.63 u Bejček Pavel
k.63 u Dušan Ibehej
k.63 u Kindelmann Petr
k.64 u Čermak Hynek
k.64 u Krbec Lukaš
k.64 u Miloš Minařík
k.65 u Brojír Jaroslav
k.65 u Plichta Vladislav
k.65 u Poddaný Martin
k.80 u Fiedler Josef
k.80 u Kamenský Jaromír
k.9 u Řáda Jan
k.9 u Řáda Pavel
Kolizní kanály 40 MHz
Kolizní kanály 72 MHz


Počet kolizních kanálů na 35 MHz
2x - k.14
2x - k.80
2x - k.9
3x - k.63
3x - k.64
3x - k.65
4x - k.4
5x - k.24
Počet kolizních kanálů na 40 MHz
Počet kolizních kanálů na 72 MHz

^^^


Rozlosování

Let č. - 1
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4
Skupina 1 Kamenský Jaromír
35 MHz(80)
Krbec Lukaš
35 MHz(64)
Břinčil Petr
35 MHz(24)
Kindelmann Petr
35 MHz(63)
Skupina 2 Plichta Vladislav
35 MHz(65)
Chlad Jaroslav
35 MHz(24)
Miloš Minařík
35 MHz(64)
Vencel Martin
35 MHz(14)
Skupina 3 Bejček Pavel
35 MHz(63)
Řáda Jan
35 MHz(9)
Formanek Oldřich
35 MHz(24)
Hloušek Jiří
35 MHz(4)
Skupina 4 Kulich Ivo
35 MHz(62)
Fiedler Josef
35 MHz(80)
Bačinová Marie
35 MHz(4)
Vencel Karel
35 MHz(14)
Skupina 5 Dušan Ibehej
35 MHz(63)
Škvor Jiří
2,4 GHz
Libor Pechan
2,4 GHz
Bačina Radek
35 MHz(4)
Skupina 6 Dvořák Václav
35 MHz(24)
Čermak Hynek
35 MHz(64)
Brojír Jaroslav
35 MHz(65)
Hruška Jan
35 MHz(4)
Skupina 7 Poddaný Martin
35 MHz(65)
Řáda Pavel
35 MHz(9)
Duchovny Peter
2,4 GHz
Kalhous Václav
35 MHz(24)
Skupina 8 Joker3
72 MHz(13)
Joker2
72 MHz(12)
Joker4
72 MHz(14)
Joker1
72 MHz(11)

Let č. - 2
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4
Skupina 1 Krbec Lukaš
35 MHz(64)
Plichta Vladislav
35 MHz(65)
Kamenský Jaromír
35 MHz(80)
Kindelmann Petr
35 MHz(63)
Skupina 2 Chlad Jaroslav
35 MHz(24)
Fiedler Josef
35 MHz(80)
Vencel Martin
35 MHz(14)
Miloš Minařík
35 MHz(64)
Skupina 3 Formanek Oldřich
35 MHz(24)
Řáda Jan
35 MHz(9)
Bejček Pavel
35 MHz(63)
Hloušek Jiří
35 MHz(4)
Skupina 4 Vencel Karel
35 MHz(14)
Břinčil Petr
35 MHz(24)
Bačinová Marie
35 MHz(4)
Kulich Ivo
35 MHz(62)
Skupina 5 Škvor Jiří
2,4 GHz
Dušan Ibehej
35 MHz(63)
Bačina Radek
35 MHz(4)
Libor Pechan
2,4 GHz
Skupina 6 Brojír Jaroslav
35 MHz(65)
Čermak Hynek
35 MHz(64)
Dvořák Václav
35 MHz(24)
Hruška Jan
35 MHz(4)
Skupina 7 Kalhous Václav
35 MHz(24)
Duchovny Peter
2,4 GHz
Řáda Pavel
35 MHz(9)
Poddaný Martin
35 MHz(65)
Skupina 8 Joker3
72 MHz(13)
Joker1
72 MHz(11)
Joker2
72 MHz(12)
Joker4
72 MHz(14)

Let č. - 3
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4
Skupina 1 Plichta Vladislav
35 MHz(65)
Kindelmann Petr
35 MHz(63)
Krbec Lukaš
35 MHz(64)
Kamenský Jaromír
35 MHz(80)
Skupina 2 Chlad Jaroslav
35 MHz(24)
Miloš Minařík
35 MHz(64)
Vencel Martin
35 MHz(14)
Kulich Ivo
35 MHz(62)
Skupina 3 Formanek Oldřich
35 MHz(24)
Řáda Jan
35 MHz(9)
Hloušek Jiří
35 MHz(4)
Bejček Pavel
35 MHz(63)
Skupina 4 Bačinová Marie
35 MHz(4)
Vencel Karel
35 MHz(14)
Fiedler Josef
35 MHz(80)
Břinčil Petr
35 MHz(24)
Skupina 5 Bačina Radek
35 MHz(4)
Dušan Ibehej
35 MHz(63)
Libor Pechan
2,4 GHz
Škvor Jiří
2,4 GHz
Skupina 6 Čermak Hynek
35 MHz(64)
Brojír Jaroslav
35 MHz(65)
Kalhous Václav
35 MHz(24)
Hruška Jan
35 MHz(4)
Skupina 7 Dvořák Václav
35 MHz(24)
Řáda Pavel
35 MHz(9)
Poddaný Martin
35 MHz(65)
Duchovny Peter
2,4 GHz
Skupina 8 Joker3
72 MHz(13)
Joker2
72 MHz(12)
Joker1
72 MHz(11)
Joker4
72 MHz(14)

Let č. - 4
Startoviště1 Startoviště2 Startoviště3 Startoviště4
Skupina 1 Kindelmann Petr
35 MHz(63)
Kamenský Jaromír
35 MHz(80)
Plichta Vladislav
35 MHz(65)
Krbec Lukaš
35 MHz(64)
Skupina 2 Vencel Martin
35 MHz(14)
Miloš Minařík
35 MHz(64)
Břinčil Petr
35 MHz(24)
Fiedler Josef
35 MHz(80)
Skupina 3 Formanek Oldřich
35 MHz(24)
Řáda Jan
35 MHz(9)
Bejček Pavel
35 MHz(63)
Hloušek Jiří
35 MHz(4)
Skupina 4 Vencel Karel
35 MHz(14)
Bačinová Marie
35 MHz(4)
Kulich Ivo
35 MHz(62)
Chlad Jaroslav
35 MHz(24)
Skupina 5 Libor Pechan
2,4 GHz
Bačina Radek
35 MHz(4)
Dušan Ibehej
35 MHz(63)
Škvor Jiří
2,4 GHz
Skupina 6 Hruška Jan
35 MHz(4)
Brojír Jaroslav
35 MHz(65)
Kalhous Václav
35 MHz(24)
Čermak Hynek
35 MHz(64)
Skupina 7 Poddaný Martin
35 MHz(65)
Duchovny Peter
2,4 GHz
Řáda Pavel
35 MHz(9)
Dvořák Václav
35 MHz(24)
Skupina 8 Joker4
72 MHz(14)
Joker1
72 MHz(11)
Joker2
72 MHz(12)
Joker3
72 MHz(13)

^^^


'Kdo s kým'

Řáda Pavel
Řáda Jan
Kamenský Jaromír
Břinčil Petr
Dvořák Václav
Bejček Pavel
Bačina Radek
Libor Pechan
Kindelmann Petr
Miloš Minařík
Formanek Oldřich
Kalhous Václav
Chlad Jaroslav
Krbec Lukaš
Čermak Hynek
Plichta Vladislav
Poddaný Martin
Bačinová Marie
Hloušek Jiří
Hruška Jan
Fiedler Josef
Dušan Ibehej
Brojír Jaroslav
Kulich Ivo
Škvor Jiří
Duchovny Peter
Vencel Karel
Vencel Martin
Joker1
Joker2
Joker3
Joker4
Řáda Pavel X 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Řáda Jan 0 X 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamenský Jaromír 0 0 X 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břinčil Petr 0 0 1 X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Dvořák Václav 2 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bejček Pavel 0 4 0 0 0 X 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bačina Radek 0 0 0 0 0 0 X 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Libor Pechan 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Kindelmann Petr 0 0 4 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miloš Minařík 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Formanek Oldřich 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalhous Václav 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Chlad Jaroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 X 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0
Krbec Lukaš 0 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 X 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Čermak Hynek 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 X 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plichta Vladislav 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 3 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Poddaný Martin 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Bačinová Marie 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0
Hloušek Jiří 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hruška Jan 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 X 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiedler Josef 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 X 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
Dušan Ibehej 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Brojír Jaroslav 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulich Ivo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 X 0 0 3 1 0 0 0 0
Škvor Jiří 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0
Duchovny Peter 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
Vencel Karel 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 3 0 0 X 0 0 0 0 0
Vencel Martin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 X 0 0 0 0
Joker1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 4 4 4
Joker2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 X 4 4
Joker3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 X 4
Joker4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 X

Výsledky základních kol

Kolo - 1 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Kamenský Jaromír

5:50
0
Krbec Lukaš

1:45
94
Břinčil Petr

5:58
95
Kindelmann Petr

5:52
75
700 304 811 779
863,13 374,85 1000 960,54

Kolo - 1 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Plichta Vladislav

5:54
98
Chlad Jaroslav

5:56
93
Miloš Minařík

5:57
96
Vencel Martin

5:57
95
806 805 810 809
995,06 993,83 1000 998,77

Kolo - 1 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Bejček Pavel

3:25
65
Řáda Jan

3:38
93
Formanek Oldřich

2:26
94
Hloušek Jiří

2:33
75
475 529 386 381
897,92 1000 729,68 720,23

Kolo - 1 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Kulich Ivo

5:55
96
Fiedler Josef

4:11
80
Bačinová Marie

5:41
0
Vencel Karel

5:50
90
806 582 682 790
1000 722,08 846,15 980,15

Kolo - 1 , Skupina 5

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Dušan Ibehej

3:22
70
Škvor Jiří

1:50
90
Libor Pechan

5:6
99
Bačina Radek

2:46
85
474 310 711 417
666,67 436,01 1000 586,5

Kolo - 1 , Skupina 6

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Dvořák Václav

5:59
85
Čermak Hynek

3:55
99
Brojír Jaroslav

5:32
90
Hruška Jan

6:0
85
803 569 754 805
997,52 706,83 936,65 1000

Kolo - 1 , Skupina 7

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Poddaný Martin

2:41
100
Řáda Pavel

2:24
70
Duchovny Peter

1:59
97
Kalhous Václav

3:47
55
422 358 335 509
829,08 703,34 658,15 1000

Kolo - 1 , Skupina 8

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Joker3

0:0
0
Joker2

0:0
0
Joker4

0:0
0
Joker1

0:0
0
0 0 0 0
0 0 0 0

Kolo - 2 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Krbec Lukaš

3:53
95
Plichta Vladislav

4:18
80
Kamenský Jaromír

2:40
95
Kindelmann Petr

4:36
80
561 596 415 632
887,66 943,04 656,65 1000

Kolo - 2 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Chlad Jaroslav

3:6
70
Fiedler Josef

3:37
85
Vencel Martin

1:38
90
Miloš Minařík

4:50
90
442 519 286 670
659,7 774,63 426,87 1000

Kolo - 2 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Formanek Oldřich

3:34
91
Řáda Jan

0:56
50
Bejček Pavel

2:49
93
Hloušek Jiří

1:42
75
519 162 431 279
1000 312,14 830,44 537,57

Kolo - 2 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Vencel Karel

4:40
96
Břinčil Petr

5:9
50
Bačinová Marie

3:43
55
Kulich Ivo

5:58
100
656 668 501 816
803,92 818,63 613,97 1000

Kolo - 2 , Skupina 5

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Škvor Jiří

5:23
90
Dušan Ibehej

5:56
85
Bačina Radek

3:8
80
Libor Pechan

5:58
92
736 797 456 808
910,89 986,39 564,36 1000

Kolo - 2 , Skupina 6

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Brojír Jaroslav

5:59
70
Čermak Hynek

5:3
91
Dvořák Václav

5:59
99
Hruška Jan

2:37
90
788 697 817 404
964,5 853,12 1000 494,49

Kolo - 2 , Skupina 7

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Kalhous Václav

5:58
40
Duchovny Peter

4:5
98
Řáda Pavel

3:16
0
Poddaný Martin

4:12
75
756 588 392 579
1000 777,78 518,52 765,87

Kolo - 2 , Skupina 8

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Joker3

0:0
0
Joker1

0:0
0
Joker2

0:0
0
Joker4

0:0
0
0 0 0 0
0 0 0 0

Kolo - 3 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Plichta Vladislav

4:2
85
Kindelmann Petr

0:0
0
Krbec Lukaš

1:0
0
Kamenský Jaromír

2:10
90
569 0 120 350
1000 0 210,9 615,11

Kolo - 3 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Chlad Jaroslav

2:16
91
Miloš Minařík

2:54
0
Vencel Martin

2:40
70
Kulich Ivo

5:57
98
363 348 390 812
447,04 428,57 480,3 1000

Kolo - 3 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Formanek Oldřich

3:35
60
Řáda Jan

0:0
0
Hloušek Jiří

1:25
30
Bejček Pavel

5:56
45
490 0 200 757
647,29 0 264,2 1000

Kolo - 3 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Bačinová Marie

1:57
50
Vencel Karel

2:26
75
Fiedler Josef

2:28
65
Břinčil Petr

5:26
98
284 367 361 750
378,67 489,33 481,33 1000

Kolo - 3 , Skupina 5

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Bačina Radek

5:42
90
Dušan Ibehej

5:35
80
Libor Pechan

5:59
98
Škvor Jiří

5:54
85
774 750 816 793
948,53 919,12 1000 971,81

Kolo - 3 , Skupina 6

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Čermak Hynek

3:52
99
Brojír Jaroslav

2:37
90
Kalhous Václav

5:51
100
Hruška Jan

2:44
97
563 404 802 425
702 503,74 1000 529,93

Kolo - 3 , Skupina 7

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Dvořák Václav

6:0
100
Řáda Pavel

5:51
40
Poddaný Martin

5:17
85
Duchovny Peter

4:50
99
820 742 719 679
1000 904,88 876,83 828,05

Kolo - 3 , Skupina 8

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Joker3

0:0
0
Joker2

0:0
0
Joker1

0:0
0
Joker4

0:0
0
0 0 0 0
0 0 0 0

Kolo - 4 , Skupina 1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Kindelmann Petr

6:3
0
Kamenský Jaromír

5:52
90
Plichta Vladislav

5:56
96
Krbec Lukaš

5:45
0
722 794 808 690
893,56 982,67 1000 853,96

Kolo - 4 , Skupina 2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Vencel Martin

2:22
75
Miloš Minařík

2:7
0
Břinčil Petr

0:0
0
Fiedler Josef

1:37
0
359 254 0 194
1000 707,52 0 540,39

Kolo - 4 , Skupina 3

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Formanek Oldřich

2:15
85
Řáda Jan

0:0
0
Bejček Pavel

2:29
90
Hloušek Jiří

0:0
0
355 0 388 0
914,95 0 1000 0

Kolo - 4 , Skupina 4

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Vencel Karel

5:59
80
Bačinová Marie

4:50
0
Kulich Ivo

5:55
96
Chlad Jaroslav

1:56
85
798 580 806 317
990,07 719,6 1000 393,3

Kolo - 4 , Skupina 5

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Libor Pechan

4:38
90
Bačina Radek

4:30
0
Dušan Ibehej

3:53
0
Škvor Jiří

4:25
45
646 540 466 575
1000 835,91 721,36 890,09

Kolo - 4 , Skupina 6

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Hruška Jan

5:3
0
Brojír Jaroslav

0:0
0
Kalhous Václav

5:54
60
Čermak Hynek

4:51
92
606 0 768 674
789,06 0 1000 877,6

Kolo - 4 , Skupina 7

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Poddaný Martin

3:34
85
Duchovny Peter

0:0
0
Řáda Pavel

3:13
0
Dvořák Václav

3:46
90
513 0 386 542
946,49 0 712,18 1000

Kolo - 4 , Skupina 8

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Joker4

0:0
0
Joker1

0:0
0
Joker2

0:0
0
Joker3

0:0
0
0 0 0 0
0 0 0 0

OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace safetyline a ochrany stuhy

^^^


Celkové výsledky po základních kolech

Zákl. výsledky

poz. Jméno soutěžícího Klub Licence FAI LIC FAIID Frekvence Věková kategorie V teamu Stát přepoč. celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo pen
1* Kulich Ivo CZE-050-002 35 MHz 0 0 CZE 1000 4000 1000
5:55 / 96
1000
5:58 / 100
1000
5:57 / 98
1000
5:55 / 96
0
2* Libor Pechan CZE-223-018 2,4 GHz 0 0 CZE 1000 4000 1000
5:6 / 99
1000
5:58 / 92
1000
5:59 / 98
1000
4:38 / 90
0
3* Kalhous Václav CZE-165-038 35 MHz 0 0 CZE 1000 4000 1000
3:47 / 55
1000
5:58 / 40
1000
5:51 / 100
1000
5:54 / 60
0
4* Dvořák Václav CZE-211-063 35 MHz 0 0 CZE 999,38 3997,52 997,52
5:59 / 85
1000
5:59 / 99
1000
6:0 / 100
1000
3:46 / 90
0
5 Plichta Vladislav CZE-335-336 35 MHz 0 0 CZE 984,52 3938,1 995,06
5:54 / 98
943,04
4:18 / 80
1000
4:2 / 85
1000
5:56 / 96
0
6 Břinčil Petr CZE-211-117 35 MHz 0 0 CZE 954,66 3818,63 1000
5:58 / 95
818,63
5:9 / 50
1000
5:26 / 98
1000
5:58 / 92
0
7 Bejček Pavel CZE-214-006 35 MHz 0 0 CZE 932,09 3728,36 897,92
3:25 / 65
830,44
2:49 / 93
1000
5:56 / 45
1000
2:29 / 90
0
8 Poddaný Martin CZE-292-040 35 MHz 0 0 CZE 854,57 3418,27 829,08
2:41 / 100
765,87
4:12 / 75
876,83
5:17 / 85
946,49
3:34 / 85
0
9 Dušan Ibehej CZE-237-007 35 MHz 0 0 CZE 823,38 3293,54 666,67
3:22 / 70
986,39
5:56 / 85
919,12
5:35 / 80
721,36
3:53 / 0
0
10 Formanek Oldřich CZE-165-037 35 MHz 0 0 CZE 822,98 3291,92 729,68
2:26 / 94
1000
3:34 / 91
647,29
3:35 / 60
914,95
2:15 / 85
0
11 Vencel Karel CZE-421-016 35 MHz 0 0 CZE 815,87 3263,47 980,15
5:50 / 90
803,92
4:40 / 96
489,33
2:26 / 75
990,07
5:59 / 80
0
12 Duchovny Peter CZE-211-121 2,4 GHz 0 0 CZE 815,68 3262,74 658,15
1:59 / 97
777,78
4:5 / 98
828,05
4:50 / 99
998,76
5:58 / 91
0
13 Škvor Jiří CZE-074-148 2,4 GHz 0 0 CZE 802,2 3208,8 436,01
1:50 / 90
910,89
5:23 / 90
971,81
5:54 / 85
890,09
4:25 / 45
0
14 Čermak Hynek CZE-165-060 35 MHz 1 0 CZE 784,89 3139,55 706,83
3:55 / 99
853,12
5:3 / 91
702
3:52 / 99
877,6
4:51 / 92
0
15 Miloš Minařík CZE-165-016 35 MHz 0 0 CZE 784,02 3136,09 1000
5:57 / 96
1000
4:50 / 90
428,57
2:54 / 0
707,52
2:7 / 0
0
16 Kamenský Jaromír CZE-204-040 35 MHz 0 0 CZE 779,39 3117,56 863,13
5:50 / 0
656,65
2:40 / 95
615,11
2:10 / 90
982,67
5:52 / 90
0
17 Brojír Jaroslav CZE-292-004 35 MHz 0 0 CZE 747,57 2990,29 936,65
5:32 / 90
964,5
5:59 / 70
503,74
2:37 / 90
585,4
3:29 / 55
0
18 Bačina Radek CZE-205-012 35 MHz 1 0 CZE 733,82 2935,3 586,5
2:46 / 85
564,36
3:8 / 80
948,53
5:42 / 90
835,91
4:30 / 0
0
19 Vencel Martin CZE-421-021 35 MHz 1 0 CZE 726,48 2905,94 998,77
5:57 / 95
426,87
1:38 / 90
480,3
2:40 / 70
1000
2:22 / 75
0
20 Kindelmann Petr CZE-237-032 35 MHz 0 0 CZE 713,52 2854,1 960,54
5:52 / 75
1000
4:36 / 80
0
0:0 / 0
893,56
6:3 / 0
0
21 Řáda Pavel CZE-022-007 35 MHz 0 0 CZE 709,73 2838,92 703,34
2:24 / 70
518,52
3:16 / 0
904,88
5:51 / 40
712,18
3:13 / 0
0
22 Hruška Jan CZE-205-017 35 MHz 2 0 CZE 703,37 2813,48 1000
6:0 / 85
494,49
2:37 / 90
529,93
2:44 / 97
789,06
5:3 / 0
0
23 Bačinová Marie CZE-205-034 35 MHz 2 0 CZE 639,6 2558,39 846,15
5:41 / 0
613,97
3:43 / 55
378,67
1:57 / 50
719,6
4:50 / 0
0
24 Fiedler Josef CZE-204-041 35 MHz 0 0 CZE 629,61 2518,43 722,08
4:11 / 80
774,63
3:37 / 85
481,33
2:28 / 65
540,39
1:37 / 0
0
25 Chlad Jaroslav CZE-165-039 35 MHz 0 0 CZE 623,47 2493,87 993,83
5:56 / 93
659,7
3:6 / 70
447,04
2:16 / 91
393,3
1:56 / 85
0
26 Krbec Lukaš CZE-165-031 35 MHz 1 0 CZE 581,84 2327,37 374,85
1:45 / 94
887,66
3:53 / 95
210,9
1:0 / 0
853,96
5:45 / 0
0
27 Hloušek Jiří CZE-205-039 35 MHz 2 0 CZE 544,48 2177,94 720,23
2:33 / 75
537,57
1:42 / 75
264,2
1:25 / 30
655,94
4:25 / 0
0
28 Řáda Jan CZE-022-001 35 MHz 2 0 CZE 328,04 1312,14 1000
3:38 / 93
312,14
0:56 / 50
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
29 Joker1 72 MHz 2 0 0 0 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
30 Joker2 72 MHz 2 0 0 0 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
31 Joker3 72 MHz 0 0 0 0 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
32 Joker4 72 MHz 0 0 0 0 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0

^^^


Výsledky finálových kol

Finále1

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Kulich Ivo

M3:S2,00
L80
(POK)
Libor Pechan

M3:S10,00
L95
(POK)
Kalhous Václav

M1:S52,00
L94
(POK)
Dvořák Václav

M2:S0,00
L96
(POK)
444 475 318 336
934,74 1000 669,47 707,37

Finále2

Startoviště : 1 Startoviště : 2 Startoviště : 3 Startoviště : 4
Dvořák Václav

M3:S59,00
L95
(POK)
Kulich Ivo

M6:S0,00
L90
(POK)
Libor Pechan

M5:S58,00
L97
(POK)
Kalhous Václav

M3:S58,00
L0
(POK)
573 810 813 476
704,8 996,31 1000 585,49

OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace safetyline a ochrany stuhy

^^^


Celkové výsledky po finálních kolech

Celkové výsledky
poz. přepoč. celkem F-let 1 F-let 2 pen Zakl. pozice Jméno soutěžícího přepoč. celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo pen
1 1000 2000 1000
3:10 / 95
1000
5:58 / 97
0 2* Libor Pechan 1000 + 30 = 1030 4000 1000
5:6 / 99
1000
5:58 / 92
1000
5:59 / 98
1000
4:38 / 90
0
2 965,52 1931,05 934,74
3:2 / 80
996,31
6:0 / 90
0 1* Kulich Ivo 1000 + 20 = 1020 4000 1000
5:55 / 96
1000
5:58 / 100
1000
5:57 / 98
1000
5:55 / 96
0
3 706,08 1412,17 707,37
2:0 / 96
704,8
3:59 / 95
0 4* Dvořák Václav 999,38 + 15 = 1014,38 3997,52 997,52
5:59 / 85
1000
5:59 / 99
1000
6:0 / 100
1000
3:46 / 90
0
4 627,48 1254,96 669,47
1:52 / 94
585,49
3:58 / 0
0 3* Kalhous Václav 1000 + 10 = 1010 4000 1000
3:47 / 55
1000
5:58 / 40
1000
5:51 / 100
1000
5:54 / 60
0
-- -- 5 Plichta Vladislav 984,52 3938,1 995,06
5:54 / 98
943,04
4:18 / 80
1000
4:2 / 85
1000
5:56 / 96
0
-- -- 6 Břinčil Petr 954,66 3818,63 1000
5:58 / 95
818,63
5:9 / 50
1000
5:26 / 98
1000
5:58 / 92
0
-- -- 7 Bejček Pavel 932,09 3728,36 897,92
3:25 / 65
830,44
2:49 / 93
1000
5:56 / 45
1000
2:29 / 90
0
-- -- 8 Poddaný Martin 854,57 3418,27 829,08
2:41 / 100
765,87
4:12 / 75
876,83
5:17 / 85
946,49
3:34 / 85
0
-- -- 9 Dušan Ibehej 823,38 3293,54 666,67
3:22 / 70
986,39
5:56 / 85
919,12
5:35 / 80
721,36
3:53 / 0
0
-- -- 10 Formanek Oldřich 822,98 3291,92 729,68
2:26 / 94
1000
3:34 / 91
647,29
3:35 / 60
914,95
2:15 / 85
0
-- -- 11 Vencel Karel 815,87 3263,47 980,15
5:50 / 90
803,92
4:40 / 96
489,33
2:26 / 75
990,07
5:59 / 80
0
-- -- 12 Duchovny Peter 815,68 3262,74 658,15
1:59 / 97
777,78
4:5 / 98
828,05
4:50 / 99
998,76
5:58 / 91
0
-- -- 13 Škvor Jiří 802,2 3208,8 436,01
1:50 / 90
910,89
5:23 / 90
971,81
5:54 / 85
890,09
4:25 / 45
0
-- -- 14 Čermak Hynek 784,89 3139,55 706,83
3:55 / 99
853,12
5:3 / 91
702
3:52 / 99
877,6
4:51 / 92
0
-- -- 15 Miloš Minařík 784,02 3136,09 1000
5:57 / 96
1000
4:50 / 90
428,57
2:54 / 0
707,52
2:7 / 0
0
-- -- 16 Kamenský Jaromír 779,39 3117,56 863,13
5:50 / 0
656,65
2:40 / 95
615,11
2:10 / 90
982,67
5:52 / 90
0
-- -- 17 Brojír Jaroslav 747,57 2990,29 936,65
5:32 / 90
964,5
5:59 / 70
503,74
2:37 / 90
585,4
3:29 / 55
0
-- -- 18 Bačina Radek 733,82 2935,3 586,5
2:46 / 85
564,36
3:8 / 80
948,53
5:42 / 90
835,91
4:30 / 0
0
-- -- 19 Vencel Martin 726,48 2905,94 998,77
5:57 / 95
426,87
1:38 / 90
480,3
2:40 / 70
1000
2:22 / 75
0
-- -- 20 Kindelmann Petr 713,52 2854,1 960,54
5:52 / 75
1000
4:36 / 80
0
0:0 / 0
893,56
6:3 / 0
0
-- -- 21 Řáda Pavel 709,73 2838,92 703,34
2:24 / 70
518,52
3:16 / 0
904,88
5:51 / 40
712,18
3:13 / 0
0
-- -- 22 Hruška Jan 703,37 2813,48 1000
6:0 / 85
494,49
2:37 / 90
529,93
2:44 / 97
789,06
5:3 / 0
0
-- -- 23 Bačinová Marie 639,6 2558,39 846,15
5:41 / 0
613,97
3:43 / 55
378,67
1:57 / 50
719,6
4:50 / 0
0
-- -- 24 Fiedler Josef 629,61 2518,43 722,08
4:11 / 80
774,63
3:37 / 85
481,33
2:28 / 65
540,39
1:37 / 0
0
-- -- 25 Chlad Jaroslav 623,47 2493,87 993,83
5:56 / 93
659,7
3:6 / 70
447,04
2:16 / 91
393,3
1:56 / 85
0
-- -- 26 Krbec Lukaš 581,84 2327,37 374,85
1:45 / 94
887,66
3:53 / 95
210,9
1:0 / 0
853,96
5:45 / 0
0
-- -- 27 Hloušek Jiří 544,48 2177,94 720,23
2:33 / 75
537,57
1:42 / 75
264,2
1:25 / 30
655,94
4:25 / 0
0
-- -- 28 Řáda Jan 328,04 1312,14 1000
3:38 / 93
312,14
0:56 / 50
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
-- -- 29 Joker1 0 0 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
-- -- 30 Joker2 0 0 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
-- -- 31 Joker3 0 0 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
-- -- 32 Joker4 0 0 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0

^^^


Oficiální výsledovka s bodyVýsledky

Kontakt - Jméno : 616
Datum konání : 19.9.2020
Kategorie : RES
Místo konání : Jelenice
Číslo pořádajícího klubu (např CZE96) CZE123
Kontakt - Jméno : kontakt - jmeno
Kontakt - Adresa : kontakt adresa
Kontakt - Email : kontakt email
Kontakt - Telefon : kontakt - telefon
Pořadatel : RCMK Nertaovice
Ředitel soutěže : Jiří Hvězda
Hlavní rozhodčí : Ladislav Bušek
Počasí : Sllunečno, východní vítr 2-3m/s, teplota 23 st.C
Pořadí - senioři

poz. Příjmení, jméno Klub Licence FAI LIC FAI ID Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 body přepoč.
1* Libor Pechan CZE-223-018 1000
5:6 / 99
1000
5:58 / 92
1000
5:59 / 98
1000
4:38 / 90
4000 1000 + 30 = 1030
2* Kulich Ivo CZE-050-002 1000
5:55 / 96
1000
5:58 / 100
1000
5:57 / 98
1000
5:55 / 96
4000 1000 + 20 = 1020
3* Dvořák Václav CZE-211-063 997,52
5:59 / 85
1000
5:59 / 99
1000
6:0 / 100
1000
3:46 / 90
3997,52 999,38 + 15 = 1014,38
4* Kalhous Václav CZE-165-038 1000
3:47 / 55
1000
5:58 / 40
1000
5:51 / 100
1000
5:54 / 60
4000 1000 + 10 = 1010
5 Plichta Vladislav CZE-335-336 995,06
5:54 / 98
943,04
4:18 / 80
1000
4:2 / 85
1000
5:56 / 96
3938,1 984,52
6 Břinčil Petr CZE-211-117 1000
5:58 / 95
818,63
5:9 / 50
1000
5:26 / 98
1000
5:58 / 92
3818,63 954,66
7 Bejček Pavel CZE-214-006 897,92
3:25 / 65
830,44
2:49 / 93
1000
5:56 / 45
1000
2:29 / 90
3728,36 932,09
8 Poddaný Martin CZE-292-040 829,08
2:41 / 100
765,87
4:12 / 75
876,83
5:17 / 85
946,49
3:34 / 85
3418,27 854,57
9 Dušan Ibehej CZE-237-007 666,67
3:22 / 70
986,39
5:56 / 85
919,12
5:35 / 80
721,36
3:53 / 0
3293,54 823,38
10 Formanek Oldřich CZE-165-037 729,68
2:26 / 94
1000
3:34 / 91
647,29
3:35 / 60
914,95
2:15 / 85
3291,92 822,98
11 Vencel Karel CZE-421-016 980,15
5:50 / 90
803,92
4:40 / 96
489,33
2:26 / 75
990,07
5:59 / 80
3263,47 815,87
12 Duchovny Peter CZE-211-121 658,15
1:59 / 97
777,78
4:5 / 98
828,05
4:50 / 99
998,76
5:58 / 91
3262,74 815,68
13 Škvor Jiří CZE-074-148 436,01
1:50 / 90
910,89
5:23 / 90
971,81
5:54 / 85
890,09
4:25 / 45
3208,8 802,2
14 Miloš Minařík CZE-165-016 1000
5:57 / 96
1000
4:50 / 90
428,57
2:54 / 0
707,52
2:7 / 0
3136,09 784,02
15 Kamenský Jaromír CZE-204-040 863,13
5:50 / 0
656,65
2:40 / 95
615,11
2:10 / 90
982,67
5:52 / 90
3117,56 779,39
16 Brojír Jaroslav CZE-292-004 936,65
5:32 / 90
964,5
5:59 / 70
503,74
2:37 / 90
585,4
3:29 / 55
2990,29 747,57
17 Kindelmann Petr CZE-237-032 960,54
5:52 / 75
1000
4:36 / 80
0
0:0 / 0
893,56
6:3 / 0
2854,1 713,52
18 Řáda Pavel CZE-022-007 703,34
2:24 / 70
518,52
3:16 / 0
904,88
5:51 / 40
712,18
3:13 / 0
2838,92 709,73
19 Fiedler Josef CZE-204-041 722,08
4:11 / 80
774,63
3:37 / 85
481,33
2:28 / 65
540,39
1:37 / 0
2518,43 629,61
20 Chlad Jaroslav CZE-165-039 993,83
5:56 / 93
659,7
3:6 / 70
447,04
2:16 / 91
393,3
1:56 / 85
2493,87 623,47
21 Joker3 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0 0
22 Joker4 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0 0


Pořadí - junioři

poz. Příjmení, jméno Klub Licence FAI LIC FAI ID Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 body přepoč.
1* Čermak Hynek CZE-165-060 706,83
3:55 / 99
853,12
5:3 / 91
702
3:52 / 99
877,6
4:51 / 92
3139,55 784,89
2* Bačina Radek CZE-205-012 586,5
2:46 / 85
564,36
3:8 / 80
948,53
5:42 / 90
835,91
4:30 / 0
2935,3 733,82
3* Vencel Martin CZE-421-021 998,77
5:57 / 95
426,87
1:38 / 90
480,3
2:40 / 70
1000
2:22 / 75
2905,94 726,48
4* Krbec Lukaš CZE-165-031 374,85
1:45 / 94
887,66
3:53 / 95
210,9
1:0 / 0
853,96
5:45 / 0
2327,37 581,84


Pořadí - žáci

poz. Příjmení, jméno Klub Licence FAI LIC FAI ID Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 body přepoč.
1* Hruška Jan CZE-205-017 1000
6:0 / 85
494,49
2:37 / 90
529,93
2:44 / 97
789,06
5:3 / 0
2813,48 703,37
2* Bačinová Marie CZE-205-034 846,15
5:41 / 0
613,97
3:43 / 55
378,67
1:57 / 50
719,6
4:50 / 0
2558,39 639,6
3* Hloušek Jiří CZE-205-039 720,23
2:33 / 75
537,57
1:42 / 75
264,2
1:25 / 30
655,94
4:25 / 0
2177,94 544,48
4* Řáda Jan CZE-022-001 1000
3:38 / 93
312,14
0:56 / 50
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
1312,14 328,04
5 Joker1 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0 0
6 Joker2 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0 0


Pořadí - junioři a žáci

poz. Příjmení, jméno Klub Licence FAI LIC FAI ID Let č. 1 Let č. 2 Let č. 3 Let č. 4 body přepoč.
1* Čermak Hynek CZE-165-060 706,83
3:55 / 99
853,12
5:3 / 91
702
3:52 / 99
877,6
4:51 / 92
3139,55 784,89
2* Bačina Radek CZE-205-012 586,5
2:46 / 85
564,36
3:8 / 80
948,53
5:42 / 90
835,91
4:30 / 0
2935,3 733,82
3* Vencel Martin CZE-421-021 998,77
5:57 / 95
426,87
1:38 / 90
480,3
2:40 / 70
1000
2:22 / 75
2905,94 726,48
4* Hruška Jan CZE-205-017 1000
6:0 / 85
494,49
2:37 / 90
529,93
2:44 / 97
789,06
5:3 / 0
2813,48 703,37
5 Bačinová Marie CZE-205-034 846,15
5:41 / 0
613,97
3:43 / 55
378,67
1:57 / 50
719,6
4:50 / 0
2558,39 639,6
6 Krbec Lukaš CZE-165-031 374,85
1:45 / 94
887,66
3:53 / 95
210,9
1:0 / 0
853,96
5:45 / 0
2327,37 581,84
7 Hloušek Jiří CZE-205-039 720,23
2:33 / 75
537,57
1:42 / 75
264,2
1:25 / 30
655,94
4:25 / 0
2177,94 544,48
8 Řáda Jan CZE-022-001 1000
3:38 / 93
312,14
0:56 / 50
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
1312,14 328,04
9 Joker1 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0 0
10 Joker2 0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0
0:0 / 0
0 0

^^^


Pořadí klubů


Klub Členů Příjmení, jméno Součet Průměr

^^^


Pořadí týmů

Týmy Členů Příjmení, jméno Součet Průměr
none 32 Řáda Pavel, Řáda Jan, Kamenský Jaromír, Břinčil Petr, Dvořák Václav, Bejček Pavel, Bačina Radek, Libor Pechan, Kindelmann Petr, Miloš Minařík, Formanek Oldřich, Kalhous Václav, Chlad Jaroslav, Krbec Lukaš, Čermak Hynek, Plichta Vladislav, Poddaný Martin, Bačinová Marie, Hloušek Jiří, Hruška Jan, Fiedler Josef, Dušan Ibehej, Brojír Jaroslav, Kulich Ivo, Škvor Jiří, Duchovny Peter, Vencel Karel, Vencel Martin, Joker1, Joker2, Joker3, Joker4, 87340,72 2729,4

^^^


Přestnost přistání

Příjmení, jméno celkem přistání Součet Průměr
Čermak Hynek 4 99 , 91 , 99 , 92 381 95,25
Libor Pechan 6 99 , 92 , 98 , 90 , 95 , 97 571 95,17
Dvořák Václav 6 85 , 99 , 100 , 90 , 96 , 95 565 94,17
Kulich Ivo 6 96 , 100 , 98 , 96 , 80 , 90 560 93,33
Plichta Vladislav 4 98 , 80 , 85 , 96 359 89,75
Poddaný Martin 4 100 , 75 , 85 , 85 345 86,25
Vencel Karel 4 90 , 96 , 75 , 80 341 85,25
Chlad Jaroslav 4 93 , 70 , 91 , 85 339 84,75
Vencel Martin 4 95 , 90 , 70 , 75 330 82,5
Formanek Oldřich 4 94 , 91 , 60 , 85 330 82,5
Škvor Jiří 4 90 , 90 , 85 , 45 310 77,5
Duchovny Peter 5 97 , 98 , 99 , 0 , 91 385 77
Bejček Pavel 4 65 , 93 , 45 , 90 293 73,25
Kamenský Jaromír 4 0 , 95 , 90 , 90 275 68,75
Hruška Jan 4 85 , 90 , 97 , 0 272 68
Břinčil Petr 5 95 , 50 , 98 , 0 , 92 335 67
Bačina Radek 4 85 , 80 , 90 , 0 255 63,75
Brojír Jaroslav 5 90 , 70 , 90 , 0 , 55 305 61
Dušan Ibehej 4 70 , 85 , 80 , 0 235 58,75
Kalhous Václav 6 55 , 40 , 100 , 60 , 94 , 0 349 58,17
Fiedler Josef 4 80 , 85 , 65 , 0 230 57,5
Krbec Lukaš 4 94 , 95 , 0 , 0 189 47,25
Miloš Minařík 4 96 , 90 , 0 , 0 186 46,5
Kindelmann Petr 4 75 , 80 , 0 , 0 155 38,75
Hloušek Jiří 5 75 , 75 , 30 , 0 , 0 180 36
Řáda Jan 4 93 , 50 , 0 , 0 143 35,75
Řáda Pavel 4 70 , 0 , 40 , 0 110 27,5
Bačinová Marie 4 0 , 55 , 50 , 0 105 26,25
Joker4 0 0 0 0
Joker3 0 0 0 0
Joker2 0 0 0 0
Joker1 0 0 0 0

^^^


Průměrná doba letu


Příjmení, jméno Počet záznamů Letové časy Celekem vteřin Průměrný letový čas
Kulich Ivo 4 5:55,00, 5:58,00, 5:57,00, 5:55,00, 1425 5:56,25
Dvořák Václav 4 5:59,00, 5:59,00, 6:0,00, 3:46,00, 1304 5:26
Libor Pechan 4 5:6,00, 5:58,00, 5:59,00, 4:38,00, 1301 5:25,25
Kalhous Václav 4 3:47,00, 5:58,00, 5:51,00, 5:54,00, 1290 5:22,5
Plichta Vladislav 4 5:54,00, 4:18,00, 4:2,00, 5:56,00, 1210 5:2,5
Vencel Karel 4 5:50,00, 4:40,00, 2:26,00, 5:59,00, 1135 4:43,75
Dušan Ibehej 4 3:22,00, 5:56,00, 5:35,00, 3:53,00, 1126 4:41,5
Břinčil Petr 5 5:58,00, 5:9,00, 5:26,00, 0:0,00, 5:58,00, 1351 4:30,2
Čermak Hynek 4 3:55,00, 5:3,00, 3:52,00, 4:51,00, 1061 4:25,25
Škvor Jiří 4 1:50,00, 5:23,00, 5:54,00, 4:25,00, 1052 4:23
Kamenský Jaromír 4 5:50,00, 2:40,00, 2:10,00, 5:52,00, 992 4:8
Kindelmann Petr 4 5:52,00, 4:36,00, 0:0,00, 6:3,00, 991 4:7,75
Hruška Jan 4 6:0,00, 2:37,00, 2:44,00, 5:3,00, 984 4:6
Bačinová Marie 4 5:41,00, 3:43,00, 1:57,00, 4:50,00, 971 4:2,75
Bačina Radek 4 2:46,00, 3:8,00, 5:42,00, 4:30,00, 966 4:1,5
Miloš Minařík 4 5:57,00, 4:50,00, 2:54,00, 2:7,00, 948 3:57
Poddaný Martin 4 2:41,00, 4:12,00, 5:17,00, 3:34,00, 944 3:56
Řáda Pavel 4 2:24,00, 3:16,00, 5:51,00, 3:13,00, 884 3:41
Bejček Pavel 4 3:25,00, 2:49,00, 5:56,00, 2:29,00, 879 3:39,75
Brojír Jaroslav 5 5:32,00, 5:59,00, 2:37,00, 0:0,00, 3:29,00, 1057 3:31,4
Duchovny Peter 5 1:59,00, 4:5,00, 4:50,00, 0:0,00, 5:58,00, 1012 3:22,4
Chlad Jaroslav 4 5:56,00, 3:6,00, 2:16,00, 1:56,00, 794 3:18,5
Vencel Martin 4 5:57,00, 1:38,00, 2:40,00, 2:22,00, 757 3:9,25
Krbec Lukaš 4 1:45,00, 3:53,00, 1:0,00, 5:45,00, 743 3:5,75
Fiedler Josef 4 4:11,00, 3:37,00, 2:28,00, 1:37,00, 713 2:58,25
Formanek Oldřich 4 2:26,00, 3:34,00, 3:35,00, 2:15,00, 710 2:57,5
Hloušek Jiří 5 2:33,00, 1:42,00, 1:25,00, 0:0,00, 4:25,00, 605 2:1
Řáda Jan 4 3:38,00, 0:56,00, 0:0,00, 0:0,00, 274 1:8,5
Joker4 0 0 0 0
Joker3 0 0 0 0
Joker2 0 0 0 0
Joker1 0 0 0 0

^^^


Průměrná výška


Příjmení, jméno Počet záznamů Průměrná výška Výška celkem Průměrná výška
Joker4 0 0 0 0
Joker3 0 0 0 0
Joker2 0 0 0 0
Joker1 0 0 0 0
Vencel Martin 0 0 0 0
Vencel Karel 0 0 0 0
Duchovny Peter 0 0 0 0
Škvor Jiří 0 0 0 0
Kulich Ivo 0 0 0 0
Brojír Jaroslav 0 0 0 0
Dušan Ibehej 0 0 0 0
Fiedler Josef 0 0 0 0
Hruška Jan 0 0 0 0
Hloušek Jiří 0 0 0 0
Bačinová Marie 0 0 0 0
Poddaný Martin 0 0 0 0
Plichta Vladislav 0 0 0 0
Čermak Hynek 0 0 0 0
Krbec Lukaš 0 0 0 0
Chlad Jaroslav 0 0 0 0
Kalhous Václav 0 0 0 0
Formanek Oldřich 0 0 0 0
Miloš Minařík 0 0 0 0
Kindelmann Petr 0 0 0 0
Libor Pechan 0 0 0 0
Bačina Radek 0 0 0 0
Bejček Pavel 0 0 0 0
Dvořák Václav 0 0 0 0
Břinčil Petr 0 0 0 0
Kamenský Jaromír 0 0 0 0
Řáda Jan 0 0 0 0
Řáda Pavel 0 0 0 0

^^^


Čas vs výška


Příjmení, jméno Letový čas ze 100 metrů Průměrná výška Průměrný letový čas Potřebná výška pro nalétání 10 minut
Joker4 0:NaN NaN 0:0 NaN
Joker3 0:NaN NaN 0:0 NaN
Joker2 0:NaN NaN 0:0 NaN
Joker1 0:NaN NaN 0:0 NaN
Vencel Martin 0:NaN NaN 3:9,25 NaN
Vencel Karel 0:NaN NaN 4:43,75 NaN
Duchovny Peter 0:NaN NaN 3:22,4 NaN
Škvor Jiří 0:NaN NaN 4:23 NaN
Kulich Ivo 0:NaN NaN 5:56,25 NaN
Brojír Jaroslav 0:NaN NaN 3:31,4 NaN
Dušan Ibehej 0:NaN NaN 4:41,5 NaN
Fiedler Josef 0:NaN NaN 2:58,25 NaN
Hruška Jan 0:NaN NaN 4:6 NaN
Hloušek Jiří 0:NaN NaN 2:1 NaN
Bačinová Marie 0:NaN NaN 4:2,75 NaN
Poddaný Martin 0:NaN NaN 3:56 NaN
Plichta Vladislav 0:NaN NaN 5:2,5 NaN
Čermak Hynek 0:NaN NaN 4:25,25 NaN
Krbec Lukaš 0:NaN NaN 3:5,75 NaN
Chlad Jaroslav 0:NaN NaN 3:18,5 NaN
Kalhous Václav 0:NaN NaN 5:22,5 NaN
Formanek Oldřich 0:NaN NaN 2:57,5 NaN
Miloš Minařík 0:NaN NaN 3:57 NaN
Kindelmann Petr 0:NaN NaN 4:7,75 NaN
Libor Pechan 0:NaN NaN 5:25,25 NaN
Bačina Radek 0:NaN NaN 4:1,5 NaN
Bejček Pavel 0:NaN NaN 3:39,75 NaN
Dvořák Václav 0:NaN NaN 5:26 NaN
Břinčil Petr 0:NaN NaN 4:30,2 NaN
Kamenský Jaromír 0:NaN NaN 4:8 NaN
Řáda Jan 0:NaN NaN 1:8,5 NaN
Řáda Pavel 0:NaN NaN 3:41 NaN

^^^Software SORG V6 (c) 2012 - Aleš Krátký / http://rcsoftware.cz/ / ales@sgames.cz Stoupak.cz - RCEK, RCEJ, RCEN, RCEO, F5J, FXJ, Eurocup ... / http://stoupak.cz/