RES žebříček 2020

Nejprve pár slov na vysvětlenou. Žebříček jsem nechtěl dělat, protože u kategorií s prozatimními pravidly se to nedělá, ale hlavně jsem v září a řijnu strávil „ouřadováním“ kolem RESů a ERESů neskutečně mnoho času a odměnou jsou mi, stejně jako všem trenérům, „dva pytle angreštu“. Proto na vás apeluji – snažte se nezahrnovat trenéry malichernými problémy, snažte se být samostatní a snažte se i malichernosti řešit samostatně. Za trenérem jděte až se sdělením, co příště uděláte lépe pro to, aby se malichernost neopakovala. Pokud vám ta poslední formulace něco přípomíná, je to neklamná známka toho, že jste se v zaměstnání setkali s manažérskou metodou koučování a že z ní máte neopakovatelné zážitky, stejně jako já.
Myslím, že většina z nás na žebříček kašle, ale je tu menšina neodbytných „závoďáků“, kteří to prostě bez žebříčku nepřežijí a k životu jej nutně potřebují. No a protože dnešní svět je postaven na hlavu a menšinám je popřáváno výrazně větší mediální pozornosti, nemůže tomu být jinak ani zde. 🙂
Ano, žebříček tedy existuje. 90% podíl na jeho vzniku má Vláďa Plichta, který předvedl bravůrní práci s excelem a během dvou dnů dal dohromady tabulku se všemi výsledky. Díky kámo! Moc si toho vážím! Já jsem pak půl dne věnoval dohledávání licencí a jmen klubů, aby tabulka splňovala náležitosti, požadované SMČR. Na základě získaných zkušeností bych všechny pořadatele rád požádal o to, aby jste trenérovi posílali kompletní výpis soutěže ze SORGu a ne pouze výsledkovou listinu. Sestavování žebříčku tím hodně usnadníte. Držte se prosím následujícíh pravidel, sepsaných mým IT expertem:
1) je vcelku jedno v jakém formátu to je, doporučuji využívat SORG;
2) dokument musí obsahovat číslo soutěže, které odpovídá číslu co je v kalendáři KLeM – jinak nebude napříště výsledovka akceptována ( ať soutěžící pak pořadatele třeba kamenují 🙂 )
3) u každého soutěžícího musí být senior/junior (juniory a žáky bych nerozděloval, beztak jich tolik není….), imatrikulace a klub  – jinak nebude napříště výsledovka akceptována ( ať soutěžící pak pořadatele třeba kamenují 🙂 )
A když už ten žebříček máme, co z něj můžeme vyčíst? Proběhlo 13 soutěží, alespoň v jedné soutěži startovalo 94 soutěžících, z toho bylo 22 juniorů či žáků! Tři soutěže, potřebné k zařazení do oficiální části žebříčku absolvovalo 51 soutěžících. Nejvíce soutěží – 9 – absolvoval trenér této kategorie a já mu tímto gratuluji, má můj velký obdiv! 🙂 O druhé a třetí místo se podělili Miloš Minařík a Jiří Hvězda. Dobrá práce chlapi!
Další analýzy již nechám na každém z vás. Modře označení jsou junioři.
A pozor! Nepište mi, že jsou špatně bonifikační body! Co jste poslali, to jsme zpracovali! Do včerejška jsme vlastně nikdo nevěděl, jak správně body přidělovat. A promiňte – výsledkovky jednu po druhé přepočítávat nebudu a Vláďovi jsem zo zakázal. 🙂