POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH KATEGORIÍ F3L A F5L AK STAŇKOV spojené s poletováním a obědem

Datum:sobota 25.2. 2023
V případě nepřízně počasí přeložíme, v případě nezájmu zrušíme.
Program:9:30 příjezd účastníků, rozbalení modelů, létání;
10:30 sraz všech v klubovně u krbu, školení;
12:00 oběd;
12:30 otázky a odpovědi, po jejich vyčerpání – létání;
16:30 odjezd;
Místo:Letiště AK Staňkov – klubovna
Občerstvení :Zajistíme oběd (potřebujeme předem znát počet účastníků), kafe, limonády, pivo.
Oběd a občerstvení si hradí každý účastník sám platbou v hotovosti na místě.
Registrace účastníků:Registrace účastníků na níže uvedeném mailu či telefonu.
Uzávěrka registrací do čtvrtka 23.2.2023 12:00.
Kontakt:Pavel Bejček, 60675906,  pavelbejcek@seznam.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo časové změny programu, vzhledem k nepředpokládaným okolnostem.
Parkuje se na vyhrazeném místě!
Pohyb všech účastníků po ploše letiště dle pokynů pořadatele a řízení provozu AK Staňkov !!!

Za organizátory
Jiří Bezděk, Pavel Bejček, Ivo Kornatovský

Příjezd od Plzně přes Ohučov a dále dle mapy