Práva a povinnosti…

…pro někoho z vás, následovníků.
Jedenapůl roku si pečlivěji všímám různých vyjádření jak závodníků tak pořadatelů a myslím si, že valná většina z vás dokumenty KLeM SMČR nečetla. Následující text se týká role řadového trenéra. Přečtěte si a pak se mi ozvěte vy, kdo máte seriózní chuť do toho jít. Trenér si náhradu za sebe musí najít sám.

Základní práva a povinnosti trenérů

  1. Trenéry jmenuje a odvolává předsednictvo KLeM ČR. Přihlíží přitom k návrhu příslušného šéftrenéra.
  2. Trenér musí mít praktické zkušenosti a znalost pravidel ve svěřené kategorii aby mohl poradit a byl schopen usměrňovat, spolu s šéftrenérem, její další rozvoj.
  3. Trenér musí být průběžně a trvale ve styku s aktivními modeláři své kategorie a musí mít přehled o výkonnosti svěřených závodníků a jejich potřebách.
  4. Zúčastňuje se pokud možno všech důležitých akcí svěřené kategorie a v případě potřeby referuje o těchto akcích šéftrenérovi.
  5. Zpracovává a průběžně vede adresář všech aktivních modelářů ve svěřené kategorii a vede si záznamy o jejich výkonech na soutěžích.
  6. Zpracovává pro šéftrenéra podklady pro stanovení reprezentačních kritérií, pro limity výkonnostních stupňů, pro výběr reprezentačního družstva, pro návrhy na změny pravidel a pro případné materiální
    potřeby svěřené kategorie.
  7. Sestavuje žebříček pro svou kategorii(e) a předává jej šéftrenérovi
  8. Je ve styku s pořadateli soutěží a zajišťuje výběr pořadatele, který pak podává žádost o pořádání MR pro svěřenou kategorii v předepsaném termínu.

KLeM ČR, 22.3.2014, Svitavy