1. Mistrovství České republiky v kategorii F5L

Modelklub Heřmanův Městec uspořádal na letišti v Podhořanech během víkendu 4.-5.5. 2024 1.Mistrovství České republiky větroňů kategorie F5L. Historicky prvními vítězi se stali Tomáš Hrubý v kategorii seniorů a Jenda Kulich v kategori juniorů. Oběma patří velká gratulace!

Výsledky:

Poznámka pod čarou

MČR je specifický podnik a trošku se liší od běžných soutěží. Funkce hlavního rozhodčího v tomto případě neexistuje. To jen pro pořádek, aby věděli i ostatní potenciální pořadatelé budoucích mistrovství.

Sportovní řád ČR 2024 Stránka 28

 1. FUNKCIONÁŘI SOUTĚŽE
  4.1. Jury, nebo hlavní rozhodčí
  Členy jury nebo hlavního rozhodčího je možné vybírat pouze z platného seznamu rozhodčích KLeM ČR,
  nebo z platného seznamu mezinárodních rozhodčích FAI.
  Na mezinárodní soutěži se jury ustavuje podle pravidel FAI. Pokud do jury budou vybráni členové z České
  republiky, musí být v seznamu rozhodčích. Nejméně jeden člen jury musí být člen předsednictva, nebo
  člen odborné komise.

  Pro M ČR určí pořadatel tříčlennou jury. Členem jury na M ČR musí být jeden člen předsednictva, nebo
  člen příslušné odborné komise a další dva členy jury je možné vybrat ze seznamu platných rozhodčích.
  Funkci člena jury může vykonávat též soutěžící a funkcionář soutěže s výjimkou ředitele soutěže. Pro
  případ, kdy bude podán protest proti soutěžícímu, který je současně členem jury, nebo soutěžící který je členem jury sám protest podá, nahrazuje jej náhradní člen jury.

  Pro ostatní soutěže může určit pořadatel jednoho hlavního rozhodčího ze seznamu platných rozhodčích.
  V případě, kdy se na jedné soutěži létá více kategorií současně, je možné jmenovat pro každou kategorii
  jednoho samostatného hlavního rozhodčího.

  Hlavní rozhodčí nemůže být současně soutěžícím.