Kategorie F3L a F5L mají schváleny nominační kritéria na rok 2025

Na základě doporučení šeftrenérů a konzultace s předsednictvem KLeM SMČR bylo třeba začít dělat patřičné přípravné kroky k tomu, aby mohlo být někdy v budoucnu nominováno reprezentační družstvo v kategoriích F3L a F5L. Nominační kritéria byla předsednictvem KLeM schválena a najdete je na stránkách KLeM v rubrice Reprezentace. Kritéria jsou navržena, odsouhlasena a platná vždy jeden rok. K tomuto účelu muselo být určeno 5 nominačních soutěží z kalendáře KLeM SMČR. . Žádné speciální povinnosti z toho pro pořadatele neplynou, doporučením je létání podle mezinárodních pravidel bez uplatnění odchylek od pravidel FAI. Teoreticky se může stát, že nominační soutěž přiláká více soutěžících.

Velice děkuji všem pořadatelům, kteří souhlasili s označením jejich soutěže jako „nominační“.