Provizorní pravidla F3L platná od 1.1.2024

Text aktuálně platných pravidel F3L pro rok 2024.

Zápis z jednání k nahlédnutí (strana 70 -72)